DONBURIYA #1767

253 W 55TH ST, NEW YORK,
NY, 10019, USA